ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Εάν ήρθε ή ώρα να μεταφέρετε την επιχείρησή σας σε νέο σημείο, τότε η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εξολοκλήρου μεταφορά του εξοπλισμού σας σε όλη την Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, άμεσα και οικονομικά.

Παρέχουμε απόλυτο επαγγελματισμό και εμπειρία 63 χρόνων στον τομέα της μετακόμισης. Διαθέτουμε οργανωμένο στόλο και ανυψωτικούς μηχανισμούς για τη γρήγορη διεκπεραίωση των εργασιών. Το καταρτισμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση και την επανασυναρμολόγηση των γραφείων, των βιβλιοθηκών και των επίπλων της εταιρείας σας. Συσκευάζουμε όλα σας τα αρχεία με τάξη και αποτελεσματική κατηγοριοποίηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις προνομιακές τιμές μας. Το μόνο που έχετε να κάνετε από τη δική σας μεριά είναι να δηλώσετε σημείο αφετηρίας και σημείο προορισμού. Όλα τα άλλα τα αναλαμβάνουμε εμείς.